top of page

Regler för digitala besök

1. Kostnader och betalning

1.1 Vid digital medicinsk kommunikation med våra fysioterapeuter tillkommer en avgift på 200 kr per ärende. Undantag görs för personer med frikort, personer under 20 år eller personer över 85 år.

1.2 Betalning för digital medicinsk kommunikation sker genom Swish till nr 1236261374. Inkommer inte din betalning samma dag som besöket skickas en digital faktura ut via samma system efter besöket/ärendet. Det tillkommer då en fakturaavgift på 50 kr. Betalningen kan utföras via elektronisk betalningstjänst eller banköverföring.

2. Godkännande av regler

 

2.1 Genom att använda våra digitala tjänster och delta i medicinsk kommunikation med våra fysioterapeuter godkänner du dessa regler och förbinder dig att följa dem.

 

3. Sekretess och säkerhet

 

3.1 Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din integritet och säkerhet under den digitala kommunikationen. Vi följer gällande dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR (Dataskyddsförordningen).

3.2 Du ansvarar för att skydda din egen integritet och säkerhet under den digitala kommunikationen. Du bör använda en säker och privat internetuppkoppling och undvika att dela personlig eller känslig information via osäkra kanaler.

3.3 All medicinsk information och personuppgifter som delas under den digitala kommunikationen behandlas konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning. Endast behörig personal har tillgång till denna information.

4. Insamlade personuppgifter

4.1 Vid användning av våra digitala tjänster kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Informationen behandlas för att kunna erbjuda dig adekvat vård och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

4.2 Genom att använda våra digitala tjänster samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy och gällande lagstiftning.

5. Ansvarsfriskrivning

 

5.1 Vi strävar efter att erbjuda korrekt och tillförlitlig medicinsk information och rådgivning under den digitala kommunikationen. Det är dock viktigt att komma ihåg att digital kommunikation inte kan ersätta en fysisk undersökning och bedömning av en professionell fysioterapeut.

 

5.2 Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter, brister eller konsekvenser som kan uppstå till följd av digital kommunikation. Du bör alltid rådgöra med en kvalificerad fysioterapeut eller annan vårdpersonal för att få en fullständig bedömning av ditt tillstånd och lämplig behandling.

Genom att använda våra digitala tjänster och delta i medicinsk kommunikation med våra fysioterapeuter bekräftar du att du har läst och förstått ovanstående regler samt samtycker till att följa dem.

 

Vid frågor eller för ytterligare information, vänligen kontakta vår administrativa personal.

Rätt att inge klagomål

Den registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten) om den registrerade anser att behandlingen av dennes personuppgifter strider mot gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Kontaktuppgifter

IKLINIK Sverige AB
Adress: Dalbyvägen 22
Telefon: 046-60090
E-post: hej@iklinik.se

Personuppgiftsansvarig

IKLINIKs personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen av personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och denna personuppgiftspolicy. Om den registrerade har några frågor, synpunkter eller klagomål om behandlingen av sina personuppgifter kan denne kontakta den personuppgiftsansvarige hos IKLINIK.

Personuppgiftsombud

IKLINIKs personuppgiftsombud är ansvarigt för att ge råd och stöd till IKLINIK samt att övervaka att IKLINIK följer gällande lagstiftning och denna personuppgiftspolicy. Om den registrerade har frågor om behandlingen av sina personuppgifter eller vill utöva sina rättigheter enligt ovan kan denne kontakta personuppgiftsombudet hos IKLINIK.

Personuppgiftsansvarig

Henrik Carlsson

Epost

bottom of page