top of page

Smärta

Smärta är en rektion i kroppen till följd av ett upplevt hot eller direkt vävnadsskada, vi kan kalla smärta för en skyddsmekanism eller alarm. Smärta fungerar som ett alarm som vill få oss att reagera på något och ändra vårt beteende. Tex. om vi lägger handen på en varm platta så vill kroppen göra oss medveten om att detta kan vara skadligt och vi får smärta varpå vi flyttar på handen så snabbt vi kan.

Boka tid

Boka tid för undersökning hos en fysioterapeut direkt online. 

Om smärta

Är smärta alltid skadligt?
Den vanligaste tron när det kommer till smärta är att smärta är ett tecken på skada, så kan det ibland vara men så är inte alltid fallet. Det finns också många situationer när vi faktiskt skadar oss och inte får smärta, tänk bara på varje gång vi hittar ett blåmärke på kroppen utan att veta vad som har hänt. Detta är ett tecken på en liten skada men som inte har resulterat i att vi samtidigt upplevt smärta.

Symtom

Diagnos och undersökning

Hjärnan tolkar
Om vi får smärta eller ej beror på om hjärnan tolkar rörelsen eller händelsen som att det finns risk för skada eller inte. Tidigare skador, tankar och känslor kan då spela väldigt stor roll i situationen när hjärnan skall tolka informationen som smärtsam eller inte. Och om vi har ont och upplever smärta under en längre tid så kommer vårt nervsystem bli bättre på att kommunicera just smärta och då kan även dom mest ofarliga situationer som tex lätt beröring skicka signaler om smärta även om det inte finns risk för någon vävnadsskada.

Rehabilitering och behandling

Prognos

bottom of page