top of page
Glad bebis

Barnhälsa

Bedömning av torticollis och skallassymetri

Barnhälsa i Lund och Malmö

Våra fysioterapeuter är specialutbildade inom bedömning av små barn. Vi bedömer torticollis och skallassymetri.

Relaterade ämnen

Torticollis och skallassymetri

Torticollis är en relativt vanlig åkomma hos små barn. Den är inte farlig och den går att bota.

 

Ju tidigare vi upptäcker och behandlar den, desto mindre är risken för att barnet ska få några besvär i framtiden av sin torticollis.

Den beror på en stramhet eller ökad spänning i halsmuskeln, den kan vara stram/spänd antingen i barnets högra eller vänstra sida. Orsaken är inte helt klarlagd, men man tror att muskeln har påverkats av barnets läge under graviditeten och förlossningen.

Symtom

Barnet håller huvudet böjt eller roterat åt en sida och hamnar ofta i denna ”favoritposition”. Det har svårare att röra huvudet åt andra hållet.​

 

Barnet kan också få en sned huvudform (skallasymmetri) om det ligger mycket med huvudet åt ena sidan. Den uppstår på grund av att barnet ofta föredrar att ligga med huvudet roterat/ vridet åt samma håll. När barn är små är deras skallar mjuka och därför kan den bli sned på ganska kort tid. Så länge barnet är litet är det lätt att åtgärda en sned huvudform. När barnet blir större blir skallen hård. Därför är det viktigt att behandlingen och åtgärderna sätts in så fort som möjligt

Våra fysioterapeuter inom barnhälsa

Vi har ett team med specialutbildade fysioterapeuter som tar hand om allt från dig och ditt barn.
bottom of page