top of page

Främre korsbandsskada

Främre korsbandsskada är en ligamentskada i knät som vanligen uppstår vid utförandet av idrottsliga aktiviteter som innefattar vridningar och riktningsförändringar. En skada på främre korsbandet är omfattande och resulterar oftast i knäinstabilitet vilket leder till en funktionsnedsättning av knäleden och till följd en förlängd frånvaro från idrottsliga aktiviteter. Det engelska namnet på främre korsbandet är anterior cruciate ligament och förkortas vanligen till ACL.

Främre korsbandet är ett ligament inuti knät som går mellan lårbenet och skenbenet. Ligamentet består av olika delar som ger stabilitet i både skjuvning framåt och rotation. Mer än 50% av främre korsbandsskador sker hos unga individer i åldern mellan 15 till 25 år och risken för skada är mellan 2 – 3 gånger högre hos kvinnor vilket man tror beror på variationer i höft och knä vinkel samt hormonella faktorer. 70 % av alla främre korsbandsskador sker inte vid kontakt med andra utan snarare i situationer av inbromsning, landning eller riktningsförändring.

Boka tid

Boka tid för undersökning hos en fysioterapeut direkt online. 

Om främre korsbandsskador

Symtom

Vanliga symtom vid en främre korsbandsskada är:
Smärta
Svullnad inne i knäet som uppkommer inom 16 timmar från skadetillfället
Smärta eller obehag vid böjning och/eller sträckning i knäet
Instabilitetskänsla vid belastning av benet

Diagnos och undersökning

Diagnosen ställs primärt kliniskt och kan verifieras med MRT och titthåls kirurgi. En väl genomförd klinisk undersökning är likvärdig och i vissa fall bättre jämfört med enbart MRT.

Rehabilitering och behandling

This is your About section. Every website has a story and users want to hear yours. This is a great opportunity to give a full background on who you are and what your site has to offer. Double click on the text box to edit the content and add all the information you want to share. You may like to talk about how you got started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. You can also add a photo, gallery or video for even more engagement.

Prognos

Vid främre korsbandsskada förekommer det att övriga strukturer i knät också tar skada som till exempel menisk, sidoligament och brosk vilket kan försvåra rehabiliteringen. Dock har man inte funnit något samband mellan hur omfattande skadan är och fysisk aktivitetsnivå man återvänder till. Ifall skadan involverar flera strukturer i knät ökar risken för tidig utveckling av artros.

bottom of page