top of page

Bokningsregler

Återbud och avbokning

Det är många som vill ha tid hos oss varför det är viktigt att du hör av dig så tidigt som möjligt om du behöver lämna återbud till din tid.

 

Vi följer Region Skånes regler för avbokning av besök och uteblivna besök. Dessa regler accepterar du och förbinder dig till som patient när du bokar tid hos oss under nationellt högkostnadsskydd.

 

Besök skall oavsett om det sker individuellt eller i gruppform avbokas 24 timmar innan besöket startar. 

Avbokning kan i vissa fall accepteras närmare inpå besök än 24 h eller i efterhand p.g.a. ”akut uppkommen sjukdom”, men då ska ett personligt underlag för detta specifika tillfälle som styrker ”akut uppkommen sjukdom” kunna uppvisas.

Du får inte under några som helst omständigheter komma till kliniken sjuk eller delta i gruppträning vid symtom på sjukdom med risk för smittspridning till andra patienter och terapeuter. Då hänvisas du direkt hem igen vid ankomst.

Läs mer om hur du avbokar här.

Fakturering

All fakturering för sena avbokningar och uteblivna besök sker via epost. Det är därför viktigt att du använder en uppdaterad mail hos oss för att undvika dröjsmålsränta och ev inkassokrav.

Foreign citizen

If you do not have a valid social security number or coordination number, you cannot book a visit with us online yourself, but only by calling our switchboard. A physical visit costs SEK 1,000 and a video visit costs SEK 800. If you previously had a Swedish social security number that is no longer valid, you cannot use this to book a visit with us.

Cancellation of a visit later than 24 hours before is charged with the full fee.

Read more about how to cancel your appointment here.

bottom of page